Gebruiksvoorwaarden

Vague

1. Inleiding

Skilto weet dat mensen graag weten hoe persoonlijke informatie wordt gebruikt en gedeeld. Skilto respecteert dan ook de privacy van haar gebruikers en houdt alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk. Gegevens ingevoerd op de Skilto.com website worden verzameld, beheerd en bewaard door Skilto. Dit document specificeert welke gegevens wij verzamelen en hoe Skilto gebruik zal maken van deze informatie. Door de Skilto website en domeinnaam te bezoeken, en alle andere gelinkte pagina's, functies, inhoud, of diensten van tijd tot tijd aangeboden door Skilto in verbinding met (gezamenlijk de "Website"), of via gebruik van een van onze diensten, erkent u dat u instemt met de praktijken en reglementen beschreven in dit privacybeleid. Als je ze niet accepteert, gaat u ermee akkoord geen gebruik te maken van de site. Dit document is een integraal onderdeel van de Algemene gebruiksvoorwaarden. De bovenstaande bepalingen zijn bepaald door de Belgische Privacy Commissie en geregistreerd onder het nummer 1229605166600 gedateerd 18 december 2008. Deze bepalingen vormen geen belemmering voor de overdracht van alle of een deel van de activiteiten Skilto aan een of meerdere partijen. Tenzij anders vermeld, heeft dit document alleen betrekking op het gebruik en de mededeling van de gegevens verzameld door Skilto. De bepalingen zijn niet van toepassing op het gebruik en de mededelingen van uw persoonlijke gegevens aan derden, op onze site aan wie u eventueel deze details rechtstreeks communiceert.

2. Privacy en Data: Wat wij over u verzamelen

Om u de best mogelijke service te geven, is het voor ons belangrijk enkele persoonlijke gegevens op te slaan. De informatie die we verzamelen van klanten stelt ons in staat onze diensten te personaliseren en geeft onze gebruikers de kans een account en profiel te creëren zodat ze met andere gebruikers kunnen communiceren via de website.

In verband met de website vragen wij wat persoonlijke informatie die we ook aan andere gebruikers en bezoekers van de website laten zien. Zo kunnen gebruikers ook elkaar identificeren. U bent van harte welkom om de site te doorbladeren zonder registratie.

Maar als u toegang wil tot één van Skilto's toepassingen of diensten wil aanleveren via de site, moet u zich registreren en persoonlijke informatie doorgeven. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kunnen ondermeer bestaan uit: een e-mailadres, contactgegevens, en (afhankelijk van de gebruikte dienst) soms financiële informatie zoals creditcard-of bankrekeningnummers, informatie gebaseerd op u activiteiten op de site, discussie gevoerd in het netwerk, forum discussies, chats, geschillenbeslechting, correspondentie naar ons en alle informatie die op een andere manier door onze site is gepasseerd, informatie over uw interactie met onze site, diensten, inhoud en reclame, waaronder computersystemen en koppeling informatie, statistieken op page views, verkeer van en naar de site, IP-adres en standaard web log informatie. Aanvullende informatie vragen wij u om jezelf te authenticeren of wanneer wij vermoeden dat u het beleid van onze site niet respecteert, Cookies (om navigatie te bevorderen door ingevoerde gegevens te onthouden zoals wachtwoorden) Cookies zijn over het algemeen kleine tijdelijke bestanden die zijn opgeslagen op uw harde schijf en meestal alleen blijven bestaan voor de duur van uw sessie. Elke optionele gevraagde informatie is duidelijk aangegeven op het online registratieformulier. In geen geval zal deze informatie worden verstrekt aan een derde partij of organisatie, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het betrokken lid. Waarderingen voor dienstverleners door de gebruikers, worden opgeslagen om de efficiëntie van de site te maximaliseren en om de interactie van haar leden te verbeteren. Over het algemeen, wordt bruikbare informatie automatisch opgeslagen, zoals het aantal bezoekers van de site en de frequentie van de bezoeken. Skilto maakt alleen gebruik van deze data in geaggregeerde vorm, dat wil zeggen als een statistische maatregel en niet om u persoon te identificeren. Dit type van geaggregeerde gegevens stelt ons in staat erachter te komen hoe vaak klanten gebruik maken van bepaalde delen van de website of diensten. Zo kunnen we de website nog aantrekkelijker maken voor klanten en diensten verbeteren. We mogen deze geaggregeerde informatie ook leveren aan onze partners, over hoe onze klanten gezamenlijk gebruik van onze site. Wij delen dit soort statistische gegevens, zodat onze partners ook begrijpen hoe vaak mensen gebruik van hun diensten en onze website, zodat ook zij u een optimale online ervaring kunnen bezorgen.

3. Persoonlijke gegevens: Wijziging en Access

U hebt het recht op inzage, wijzigen en / of verwijderen van gegevens over jezelf. Om dit recht uit te oefenen, ga naar ‘mijn Skilto’ en wijzig uw profiel direct online of neem contact met ons op: Skilto SPRL, 41 Avenue Louis Lepoutre, 1050 Brussel, België.

4. Gebruiken

Ons voornaamste doel bij het verzamelen van persoonlijke gegevens is onze diensten zo goed mogelijk te beheren door dienstverleners en gebruikers in contact te brengen met elkaar op een zo veilig, efficiënte en aangepast mogelijke manier. U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om: u te voorzien met de diensten en hulp die u verzoekt; om geschillen op te lossen, vergoedingen te innen, en het oplossen van problemen; het voorkomen van mogelijk verboden of illegale activiteiten, en de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden en andere reglementen; aanpassen, meten en het verbeteren van onze diensten en inhoud, u vertellen over onze diensten en die van onze filialen en partners, gerichte marketing, service-updates en aanbiedingen op basis van uw communicatie-voorkeuren, het vergelijken van informatie op juistheid, en verifiëren met derden. Uw e-mail en postadressen worden gebruikt door Skilto voor facturen en als u een dienstverlener bent, om u andere noodzakelijke informatie te zenden.

5. Gegevens die we delen

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke informatie aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met informatie die wij verzamelen van andere bedrijven en het gebruiken om onze diensten, inhoud en reclame te verbeteren en personaliseren. Als u geen marketing communicatie van ons wenst te ontvangen of deel te nemen in onze op maat van de klant ontwikkelde programma's, kan u eenvoudig uw voorkeur aangeven in uw account of de instructies volgen met de mededeling of advertentie. Wij kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken als we moeten reageren op wettelijke eisen, door het beleid afgedwongen eisen, reageren op claims dat een dienstverlener of andere inhoud publiceert die in strijd is met het beleid van Skilto of de rechten van anderen, of de bescherming van de rechten van iedereen, eigendommen of veiligheid schaden. Dergelijke informatie zal worden verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. Wij kunnen ook uw persoonlijke informatie delen met: dienstverleners onder contract die helpen met onze zakelijke activiteiten (zoals fraude onderzoeken, Google Local Business Center, facturen verzamelen, programma's aannemen en belonen en co-branded creditcards). Andere derden aan wie u ons uitdrukkelijk vraagt om uw persoonlijke informatie heen te sturen (of bij wie u bent aangemeld en expliciet toestemming hebt gegeven bij gebruik van een specifieke dienst). Gerechtelijke handhavers of andere overheidsfunctionarissen, op verzoek in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende illegale activiteit. In dergelijke gevallen zullen we alle relevante informatie bekendmaken over het onderzoek. Overige zakelijke diensten, moesten we van plan om te fuseren of worden overgenomen door deze bedrijfseenheid. (In geval van een overname zullen we eisen dat hetzelfde privacybeleid wordt toegepast uit respect voor u persoonlijke gegevens. Als uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in strijd met dit privacybeleid, dan ontvangt u voorafgaande kennisgeving.) Informatie over het gebruikersprofiel, met inbegrip van de gebruikersnaam, Facebookprofiel, telefoonnummer, adres en andere informatie die u opgeeft, kan worden getoond aan andere gebruikers om interactie te vergemakkelijken binnen de website.

Your password and email address are the keys to your account. Any act carried out using your password and your e-mail address is entirely your own responsibility. Therefore, for the protection of you, others, and Skilto, you agree not to disclose this information to anyone. , If you do share your password or your Personal Information with others, remember that you are responsible for all actions taken in the name of your account. If you lose control of your password, you may lose substantial control over your Personal Information and may be subject to legally binding actions taken on your behalf. Therefore, if your password has been compromised for any reason, you should immediately notify Skilto and change your password via your Member login area. If you receive an e-mail asking you to update information such as passwords, credit card number or alias, do not reply, and contact us. If your password has been given to a third party, you should immediately change it via your Member login area. Skilto does its utmost to make communications and data storage secure to protect the confidentiality of your Personal Information against loss and interception by third parties. However, it is important to know that there is no such thing as zero-risk against loss or interception by others of your personal data.

E-mailadressen van gebruikers worden niet rechtstreeks geopenbaard aan andere gebruikers van Skilto, behalve, wanneer de gebruiker ervoor heeft gekozen om het e-mailadres in het Gebruikersprofiel op te nemen. Alle informatie kan worden gewijzigd op elk moment in de persoonlijke account. Persoonsgegevens verkregen door een lid via Skilto kan alleen worden gebruikt voor uw activiteiten op Skilto en / of voor enig ander gebruik waarvoor de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. (zie gebruiksvoorwaarden). Het verzenden van ongewenste berichten van het ene naar het andere lid is strikt verboden. (Zie gebruiksvoorwaarden). Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermel in dit privacybeleid, dit document is uitsluitend gericht op het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen. Als u uw persoonsgegevens openbaar maakt aan anderen, op onze site of op andere sites via Skilto of op het internet in het algemeen, kunnen andere regels gelden voor het gebruik of de openbaarmaking van de informatie die u hen verstrekt. Skilto heeft geen controle over het privacybeleid van derden, indien van toepassing ben je aan hun privacybeleid onderworpen. Wij raden u aan om vragen te stellen voordat u uw persoonlijke informatie aan anderen doorgeeft.Zonder beperking van het bovenstaande, in een poging om uw privacy te respecteren en ons netwerk te vrijwaren van malafide figuren, zullen we uw persoonsgegevens slechts openbaren aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen, of andere derde partijen in geval van een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of in wezen gelijksoortige juridische procedure. Behalve wanneer wij ter goeder trouw geloven dat de openbaarmaking van informatie nodig is om een dreigende fysieke schade of financieel verlies of vermoedelijk illegale activiteiten te voorkomen. Wij en onze gebruikers tolereren geen spam. Zorg ervoor uw voorkeuren zo in te stellen zodat we naar u voorkeur met u kunnen communiceren. U hebt geen licentie om andere Skiltogebruikers toe te voegen aan een mailing list (e-mail of postadres) zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u Skilto-gerelateerde spam of spoof e-mails naar Skilto ontvangt, neem dan contact met ons op. U mag onze communicatie-instrumenten niet gebruiken om spam te verzenden of inhoud die inbreuk zou maken op onze gebruiksvoorwaarden of andere Skilto reglementen. Wij kunnen controleren op spam, virussen, phishing aanvallen en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden inhoud op de site, maar we zullen verzonden berichten via deze tools niet permanent opslaan.

6. Wachtwoord en Veiligheid

Uw wachtwoord en email adres zijn de sleutels tot uw account. Elke handeling uitgevoerd met behulp van uw wachtwoord en uw e-mail adres is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Daarom, ter bescherming van jezelf, anderen, en Skilto, gaat u ermee akkoord deze informatie aan niemand te verstrekken. Als u uw wachtwoord of delen van uw persoonlijke informatie wel deelt met anderen, onthoud dan dat u verantwoordelijk bent voor alle acties in naam van uw account. Als je de controle over uw wachtwoord verliest, kunt u aanzienlijke controle verliezen over uw persoonlijke gegevens en onderworpen worden aan juridisch bindende maatregelen die zijn genomen in jouw naam. Daarom, als uw wachtwoord in gevaar is gebracht om welke reden dan ook, moet u onmiddellijk Skilto verwittigen en uw wachtwoord wijzigen via uw login. Als u een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd informatie bij te werken, zoals wachtwoorden, credit card nummer en dergelijke, geef geen antwoord en contacteer ons zo snel mogelijk. Als uw wachtwoord is gegeven aan een derde partij, moet u het onmiddellijk wijzigen via uw login. Skilto doet haar uiterste best om communicatie en data-opslag veilig te bewaren om de vertrouwelijkheid te waarborgen van uw persoonlijke gegevens tegen verlies en onderschepping door derden. Het is echter belangrijk te weten dat er niet zoiets bestaat als nul-risico tegen verlies of onderschepping door anderen van uw persoonlijke gegevens.

7. Aanmelding en Wijziging

Wij kunnen dit privacybeleid wijzigen op elk moment door de gewijzigde voorwaarden op deze site te publiceren. Alle gewijzigde voorwaarden zijn automatisch van kracht 30 dagen nadat ze aanvankelijk zijn geplaatst op de site. Een waarschuwende E-mail zal worden verzonden naar gebruikers die hierom verzoeken. Als uw vragen niet online zijn beantwoord, kunt u schrijven Skilto op: Skilto Sprl, 41 Avenue Louis Lepoutre, 1050 Brussel.

8. Vragen of opmerkingen

Het hoofd van de verwerking is de onderneming Skilto BVBA, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 41 Avenue Louis Lepoutre, 1050 Brussel.

Image Description
Image Description
Image Description